Οχυρό Εχινός

Τοποθεσία:  Το οχυρό βρισκόταν στο βορειοανατολικό αντερείσματα του υψώματος 780, 1.5 χιλ. από την ομώνυμη κωμόπολη.

Ιστορικά στοιχεία: Continue reading «Οχυρό Εχινός»

Advertisements