Οχυρό Μαλιάγκα – Φωτογραφίες

Συνέχεια

Οχυρό Μαλιάγκα

Τοποθεσία:  Το οχυρό βρισκόταν στα βόρεια αντειρείσματα του ομώνυμου υψώματος, βόρεια της κωμόπολης του Περιθωρίου.

Ιστορικά στοιχεία: Συνέχεια