Αρτα

211_1

Στο Γεφύρι της Άρτας, στην βορινή πλευρά της υπάρχει ένα πολυβολείο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Αρτα»