Κωσταράζι

Στο Κωσταράζι Καστορίας υπάρχουν 3 πολυβολεία από την δεκαετία του ’50. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Κωσταράζι»