Οχυρό Λίσσε

lisse10

Τοποθεσία:  Το οχυρό βρισκόταν στο ύψωμα 771, ανατολικά της κωμόπολης Οχυρόν.

Ιστορικά στοιχεία: Συνεχίστε την ανάγνωση του «Οχυρό Λίσσε»