Οχυρό Μπαμπαζώρα

Τοποθεσία:  Το οχυρό βρισκόταν στο βόρειο αντερείσμα του όρους Καρά, 1.5 χιλ. νοτιοδυτικά του βαθυτόπου.

Ιστορικά στοιχεία: Συνεχίστε την ανάγνωση του «Οχυρό Μπαμπαζώρα»