Στείλε μας Πληροφορίες

Αν έχετε και φωτογραφίες από τις οχυρώσεις, μπορείτε να τις στείλετε σαν συνημμένα με email στη διεύθυνση: vonkalts@gmail.com.